Hier können Sie unser Intranet besuchen und Ihre Sicherheitsunterweisung (SGU) absolvieren.

Za obsah stránok zodpovedá:

Tiráž

Údaje podľa § 5 zákona o telekomunikačných službách:

KÖNIG GmbH & Co KG 
Nienhagener Straße 30
37186 Moringen

Zastúpená:

Konatelia: Gerd Hinrich Döscher, Andreas Burghardt, Meiko Fiedler

Osobne ručiaci spoločník:
König Verwaltungsgesellschaft mbH 
Registrový súd: Okresný súd Göttingen 
Číslo v obchodnom registri: B 130024

Kontakt:

Telefón: 05554/204-0
Fax: 05554/2180
E-mail: moringen@koenigkg.de

Zápis do registra:

Zápis v obchodnom registri. 
Registrový súd: Okresný súd Göttingen
Registračné číslo: A130123

Daň z pridanej hodnoty:

Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty podľa § 27 a zákona o DPH:
DE116207894

Riešenie sporov

Európska komisia poskytla platformu pre online riešenie sporov (Online-Streitbeilegung (OS)): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie v tiráži.

Nie sme pripravení ani povinní zúčastniť sa procesu o urovnaní sporov pred spotrebiteľským miestom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme podľa § 7 ods. 1 zákona o telekomunikačných službách za vlastný obsah na týchto stránkach, a to podľa všeobecných zákonných predpisov. Podľa §§ 8 až 10 zákona o telekomunikačných službách ale nie sme ako poskytovateľ služieb povinní kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo za určitých okolností skúmať informácie, ktoré poukazujú na protiprávnu činnosť.

Povinnosť odstránenia alebo blokovania používania informácií podľa všeobecných zákonných predpisov zostáva nedotknutá. Takáto zodpovednosť je možná až od okamihu identifikovania konkrétneho porušenia práva. V prípade identifikovania zodpovedajúceho porušenia právnych predpisov bude takýto obsah obratom odstránený.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé internetové stránky tretích osôb, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Preto nepreberáme žiadnu záruku za takýto externý obsah. Za obsah stránok v odkazoch zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Stránky v odkazoch boli skontrolované na možné porušenie práv v čase vytvorenia odkazu. Protiprávny obsah nebol v čase vytvorenia odkazu identifikovaný.

Trvalá kontrola obsahu stránok v odkaze nie je mysliteľná bez konkrétnych záchytných bodov v súvislosti s porušením právnych predpisov. V prípade identifikovania porušenia právnych predpisov budú takéto odkazy obratom odstránené.

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach, ktoré vytvoril poskytovateľ stránok, podliehajú nemeckým predpisom o autorskom práve. Kopírovanie, spracovanie, rozširovanie a akékoľvek zhodnocovanie mimo zadaní zákona o autorskom práve je podmienené písomným súhlasom daného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené iba na súkromné a nie komerčné účely.

V prípade, že obsah týchto stránok nevytvoril prevádzkovateľ, sú rešpektované autorské práva tretích strán. Predovšetkým je takýto obsah označený ako obsah tretej strany. Ak napriek tomu identifikujete porušenie autorského práva, žiadame vás o upozornenie. V prípade identifikovania porušenia právnych predpisov bude takýto obsah obratom odstránený.